Matplotlibs colors

Here is a list of some weirds colors you can use to change the always classic colors.
For example:     ax.scatter(band1, band2, s=size_point, color='tomato')


cnames = {
  'aliceblue'      : '#F0F8FF',
  'antiquewhite'     : '#FAEBD7',
  'aqua'         : '#00FFFF',
  'aquamarine'      : '#7FFFD4',
  'azure'        : '#F0FFFF',
  'beige'        : '#F5F5DC',
  'bisque'        : '#FFE4C4',
  'black'        : '#000000',
  'blanchedalmond'    : '#FFEBCD',
  'blue'         : '#0000FF',
  'blueviolet'      : '#8A2BE2',
  'brown'        : '#A52A2A',
  'burlywood'      : '#DEB887',
  'cadetblue'      : '#5F9EA0',
  'chartreuse'      : '#7FFF00',
  'chocolate'      : '#D2691E',
  'coral'        : '#FF7F50',
  'cornflowerblue'    : '#6495ED',
  'cornsilk'       : '#FFF8DC',
  'crimson'       : '#DC143C',
  'cyan'         : '#00FFFF',
  'darkblue'       : '#00008B',
  'darkcyan'       : '#008B8B',
  'darkgoldenrod'    : '#B8860B',
  'darkgray'       : '#A9A9A9',
  'darkgreen'      : '#006400',
  'darkkhaki'      : '#BDB76B',
  'darkmagenta'     : '#8B008B',
  'darkolivegreen'    : '#556B2F',
  'darkorange'      : '#FF8C00',
  'darkorchid'      : '#9932CC',
  'darkred'       : '#8B0000',
  'darksalmon'      : '#E9967A',
  'darkseagreen'     : '#8FBC8F',
  'darkslateblue'    : '#483D8B',
  'darkslategray'    : '#2F4F4F',
  'darkturquoise'    : '#00CED1',
  'darkviolet'      : '#9400D3',
  'deeppink'       : '#FF1493',
  'deepskyblue'     : '#00BFFF',
  'dimgray'       : '#696969',
  'dodgerblue'      : '#1E90FF',
  'firebrick'      : '#B22222',
  'floralwhite'     : '#FFFAF0',
  'forestgreen'     : '#228B22',
  'fuchsia'       : '#FF00FF',
  'gainsboro'      : '#DCDCDC',
  'ghostwhite'      : '#F8F8FF',
  'gold'         : '#FFD700',
  'goldenrod'      : '#DAA520',
  'gray'         : '#808080',
  'green'        : '#008000',
  'greenyellow'     : '#ADFF2F',
  'honeydew'       : '#F0FFF0',
  'hotpink'       : '#FF69B4',
  'indianred'      : '#CD5C5C',
  'indigo'        : '#4B0082',
  'ivory'        : '#FFFFF0',
  'khaki'        : '#F0E68C',
  'lavender'       : '#E6E6FA',
  'lavenderblush'    : '#FFF0F5',
  'lawngreen'      : '#7CFC00',
  'lemonchiffon'     : '#FFFACD',
  'lightblue'      : '#ADD8E6',
  'lightcoral'      : '#F08080',
  'lightcyan'      : '#E0FFFF',
  'lightgoldenrodyellow' : '#FAFAD2',
  'lightgreen'      : '#90EE90',
  'lightgrey'      : '#D3D3D3',
  'lightpink'      : '#FFB6C1',
  'lightsalmon'     : '#FFA07A',
  'lightseagreen'    : '#20B2AA',
  'lightskyblue'     : '#87CEFA',
  'lightslategray'    : '#778899',
  'lightsteelblue'    : '#B0C4DE',
  'lightyellow'     : '#FFFFE0',
  'lime'         : '#00FF00',
  'limegreen'      : '#32CD32',
  'linen'        : '#FAF0E6',
  'magenta'       : '#FF00FF',
  'maroon'        : '#800000',
  'mediumaquamarine'   : '#66CDAA',
  'mediumblue'      : '#0000CD',
  'mediumorchid'     : '#BA55D3',
  'mediumpurple'     : '#9370DB',
  'mediumseagreen'    : '#3CB371',
  'mediumslateblue'   : '#7B68EE',
  'mediumspringgreen'  : '#00FA9A',
  'mediumturquoise'   : '#48D1CC',
  'mediumvioletred'   : '#C71585',
  'midnightblue'     : '#191970',
  'mintcream'      : '#F5FFFA',
  'mistyrose'      : '#FFE4E1',
  'moccasin'       : '#FFE4B5',
  'navajowhite'     : '#FFDEAD',
  'navy'         : '#000080',
  'oldlace'       : '#FDF5E6',
  'olive'        : '#808000',
  'olivedrab'      : '#6B8E23',
  'orange'        : '#FFA500',
  'orangered'      : '#FF4500',
  'orchid'        : '#DA70D6',
  'palegoldenrod'    : '#EEE8AA',
  'palegreen'      : '#98FB98',
  'palevioletred'    : '#AFEEEE',
  'papayawhip'      : '#FFEFD5',
  'peachpuff'      : '#FFDAB9',
  'peru'         : '#CD853F',
  'pink'         : '#FFC0CB',
  'plum'         : '#DDA0DD',
  'powderblue'      : '#B0E0E6',
  'purple'        : '#800080',
  'red'         : '#FF0000',
  'rosybrown'      : '#BC8F8F',
  'royalblue'      : '#4169E1',
  'saddlebrown'     : '#8B4513',
  'salmon'        : '#FA8072',
  'sandybrown'      : '#FAA460',
  'seagreen'       : '#2E8B57',
  'seashell'       : '#FFF5EE',
  'sienna'        : '#A0522D',
  'silver'        : '#C0C0C0',
  'skyblue'       : '#87CEEB',
  'slateblue'      : '#6A5ACD',
  'slategray'      : '#708090',
  'snow'         : '#FFFAFA',
  'springgreen'     : '#00FF7F',
  'steelblue'      : '#4682B4',
  'tan'         : '#D2B48C',
  'teal'         : '#008080',
  'thistle'       : '#D8BFD8',
  'tomato'        : '#FF6347',
  'turquoise'      : '#40E0D0',
  'violet'        : '#EE82EE',
  'wheat'        : '#F5DEB3',
  'white'        : '#FFFFFF',
  'whitesmoke'      : '#F5F5F5',
  'yellow'        : '#FFFF00',
  'yellowgreen'     : '#9ACD32',
  'black'        : '#000000',
  'navy'         : '#000080',
  'darkblue'       : '#00008B',
  'mediumblue'      : '#0000CD',
  'blue'         : '#0000FF',
  'darkgreen'      : '#006400',
  'green'        : '#008000',
  'teal'         : '#008080',
  'darkcyan'       : '#008B8B',
  'deepskyblue'     : '#00BFFF',
  'darkturquoise'    : '#00CED1',
  'mediumspringgreen'  : '#00FA9A',
  'lime'         : '#00FF00',
  'springgreen'     : '#00FF7F',
  'aqua'         : '#00FFFF',
  'cyan'         : '#00FFFF',
  'midnightblue'     : '#191970',
  'dodgerblue'      : '#1E90FF',
  'lightseagreen'    : '#20B2AA',
  'forestgreen'     : '#228B22',
  'seagreen'       : '#2E8B57',
  'darkslategray'    : '#2F4F4F',
  'limegreen'      : '#32CD32',
  'mediumseagreen'    : '#3CB371',
  'turquoise'      : '#40E0D0',
  'royalblue'      : '#4169E1',
  'steelblue'      : '#4682B4',
  'darkslateblue'    : '#483D8B',
  'mediumturquoise'   : '#48D1CC',
  'indigo'        : '#4B0082',
  'darkolivegreen'    : '#556B2F',
  'cadetblue'      : '#5F9EA0',
  'cornflowerblue'    : '#6495ED',
  'mediumaquamarine'   : '#66CDAA',
  'dimgray'       : '#696969',
  'slateblue'      : '#6A5ACD',
  'olivedrab'      : '#6B8E23',
  'slategray'      : '#708090',
  'lightslategray'    : '#778899',
  'mediumslateblue'   : '#7B68EE',
  'lawngreen'      : '#7CFC00',
  'chartreuse'      : '#7FFF00',
  'aquamarine'      : '#7FFFD4',
  'maroon'        : '#800000',
  'purple'        : '#800080',
  'olive'        : '#808000',
  'gray'         : '#808080',
  'skyblue'       : '#87CEEB',
  'lightskyblue'     : '#87CEFA',
  'blueviolet'      : '#8A2BE2',
  'darkred'       : '#8B0000',
  'darkmagenta'     : '#8B008B',
  'saddlebrown'     : '#8B4513',
  'darkseagreen'     : '#8FBC8F',
  'lightgreen'      : '#90EE90',
  'mediumpurple'     : '#9370DB',
  'darkviolet'      : '#9400D3',
  'palegreen'      : '#98FB98',
  'darkorchid'      : '#9932CC',
  'yellowgreen'     : '#9ACD32',
  'sienna'        : '#A0522D',
  'brown'        : '#A52A2A',
  'darkgray'       : '#A9A9A9',
  'lightblue'      : '#ADD8E6',
  'greenyellow'     : '#ADFF2F',
  'palevioletred'    : '#AFEEEE',
  'lightsteelblue'    : '#B0C4DE',
  'powderblue'      : '#B0E0E6',
  'firebrick'      : '#B22222',
  'darkgoldenrod'    : '#B8860B',
  'mediumorchid'     : '#BA55D3',
  'rosybrown'      : '#BC8F8F',
  'darkkhaki'      : '#BDB76B',
  'silver'        : '#C0C0C0',
  'mediumvioletred'   : '#C71585',
  'indianred'      : '#CD5C5C',
  'peru'         : '#CD853F',
  'chocolate'      : '#D2691E',
  'tan'         : '#D2B48C',
  'lightgrey'      : '#D3D3D3',
  'thistle'       : '#D8BFD8',
  'orchid'        : '#DA70D6',
  'goldenrod'      : '#DAA520',
  'crimson'       : '#DC143C',
  'gainsboro'      : '#DCDCDC',
  'plum'         : '#DDA0DD',
  'burlywood'      : '#DEB887',
  'lightcyan'      : '#E0FFFF',
  'lavender'       : '#E6E6FA',
  'darksalmon'      : '#E9967A',
  'violet'        : '#EE82EE',
  'palegoldenrod'    : '#EEE8AA',
  'lightcoral'      : '#F08080',
  'khaki'        : '#F0E68C',
  'aliceblue'      : '#F0F8FF',
  'honeydew'       : '#F0FFF0',
  'azure'        : '#F0FFFF',
  'wheat'        : '#F5DEB3',
  'beige'        : '#F5F5DC',
  'whitesmoke'      : '#F5F5F5',
  'mintcream'      : '#F5FFFA',
  'ghostwhite'      : '#F8F8FF',
  'salmon'        : '#FA8072',
  'sandybrown'      : '#FAA460',
  'antiquewhite'     : '#FAEBD7',
  'linen'        : '#FAF0E6',
  'lightgoldenrodyellow' : '#FAFAD2',
  'oldlace'       : '#FDF5E6',
  'red'         : '#FF0000',
  'fuchsia'       : '#FF00FF',
  'magenta'       : '#FF00FF',
  'deeppink'       : '#FF1493',
  'orangered'      : '#FF4500',
  'tomato'        : '#FF6347',
  'hotpink'       : '#FF69B4',
  'coral'        : '#FF7F50',
  'darkorange'      : '#FF8C00',
  'lightsalmon'     : '#FFA07A',
  'orange'        : '#FFA500',
  'lightpink'      : '#FFB6C1',
  'pink'         : '#FFC0CB',
  'gold'         : '#FFD700',
  'peachpuff'      : '#FFDAB9',
  'navajowhite'     : '#FFDEAD',
  'moccasin'       : '#FFE4B5',
  'bisque'        : '#FFE4C4',
  'mistyrose'      : '#FFE4E1',
  'blanchedalmond'    : '#FFEBCD',
  'papayawhip'      : '#FFEFD5',
  'lavenderblush'    : '#FFF0F5',
  'seashell'       : '#FFF5EE',
  'cornsilk'       : '#FFF8DC',
  'lemonchiffon'     : '#FFFACD',
  'floralwhite'     : '#FFFAF0',
  'snow'         : '#FFFAFA',
  'yellow'        : '#FFFF00',
  'lightyellow'     : '#FFFFE0',
  'ivory'        : '#FFFFF0',
  'white'        : '#FFFFFF',
  }

Comments

Popular posts from this blog

Como configurar el control de directv para que funcione con el Tv

Show all values in Numpy array

Converting unicode date to datetime object.